Rynek zdrowie

Zawiera artykuły ze wszystkich działów
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” trafił do konsultacji publicznych 6 lipca.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury 6 lipca został skierowany do konsultacji publicznych.
  3. Agencja Badań Medycznych ogłosi w lipcu nowy konkurs na  rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych. Na dofinansowania zostanie przeznaczone aż 250 mln zł.
  4. Ceny niektórych wyrobów medycznych w Polsce są istotnie wyższe niż na rynku środkowoeuropejskim. Dotyczy to, na przykład aparatów słuchowych, do których nasi pacjenci dopłacają bardzo dużo. Zajęliśmy się już tym problemem - mówi nam wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.
  5. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. O dokument certyfikacyjny może ubiegać się 48 placówek.

 

Our website is protected by DMC Firewall!